Textové zobrazenie priemyselných zón → Dunajská Streda


späť na okresy
Dunajská Streda
Kostolné Kračany
Tu môžete prejsť na grafické vyhľadávanie priemyselných parkov Slovenska. Zobraziť mapu regiónov