Monitoring

MH Invest, s.r.o. monitoruje aj fyzicky obhliada existujúce priemyselné zóny a parky na území SR. Podrobne preveruje veľkosť parkov, dostupnosť, pripravenosť všetkých inžinierskych sietí podľa kategorizácie miery nezamestnanosti v jednotlivých regiónoch. Pripravenosť Priemyselných zón a parkov ako aj aktuálne informácie pre investorov sú zverejnené v pravidelne aktualizovanej databáze.