Okres Dolný Kubín → Dolný Kubín

Priemyselný park Dolný Kubín

Posledná aktualizácia: 01.06.2022

Celková rozloha:7,7 ha - zelený park,
Vlastník pozemkov:Súkromné spoločnosti

TECHNICKÝ STAV

Energetická kapacita: 0,4kV/22kV, 22 kV zemné vedenie, 2x trafo VN 2x630 kVA
Vodovod: HDPE 160 dl. 500m
Plynovod: STL PE160 dl. 500m, PE 63 dl. 73m
Kanalizácia splašková: gravitačná DN 300
Kanalizácia dažďová: nie je 
Iné: v areáli je optický kábel
   

INFRAŠTRUKTÚRA

Prístupová betónová cesta v PZ so šírkou 7m v dĺžke 15 km a následné napojenie na cestu E70.
D1 vo vzdialenosti 27 km,
R3 vo vzdialenosti 6 km  
Osobná železničná doprava vo vzdialenosti 0,5 km a nákladná železničná doprava vo vzdialenosti 2 km 

FOTOGALÉRIA

ETABLOVANÉ SPOLOČNOSTI

Aurubis Slovakia, s.r.o. - mechanická úprava kovov a plechov

Predmet podnikania:
Adresa:Mokraďská ulica č. 2931, Dolný Kubín 026 01
IČO:36737062
ZAMESTNANCI
Počet zamestnancov:20
Požiadavky na vzdelanie:stredné a vysokoškolské zameranie strojárstvo
Podnety zamestnancov:-
Vyjadrenie zamestnávateľa:-

ELKOP s.r.o. - výroba hliníkových rebríkov, oceľových mini lešení a hliníkových radiátorov

Predmet podnikania:
Adresa:
IČO:
ZAMESTNANCI
Počet zamestnancov:
Požiadavky na vzdelanie:
Podnety zamestnancov:
Vyjadrenie zamestnávateľa:

KAJO metal, s.r.o.- výroba klzných ložísk

Predmet podnikania:
Adresa:M.R.Štefánika 2270, 02601 Dolný Kubín
IČO:3640367
ZAMESTNANCI
Počet zamestnancov:70
Požiadavky na vzdelanie:stredné a vysokoškolské zameranie strojárstvo
Podnety zamestnancov:-
Vyjadrenie zamestnávateľa:-

Mestorm s.r.o. - veľkoobchod

Predmet podnikania:
Adresa:
IČO:
ZAMESTNANCI
Počet zamestnancov:
Požiadavky na vzdelanie:
Podnety zamestnancov:
Vyjadrenie zamestnávateľa:

Miba Sinter Slovakia s.r.o. - výroba pre automobilový priemysel

Predmet podnikania:
Adresa:
IČO:
ZAMESTNANCI
Počet zamestnancov:
Požiadavky na vzdelanie:
Podnety zamestnancov:
Vyjadrenie zamestnávateľa:

MS Stav - stavebná činnosť

Predmet podnikania:
Adresa:
IČO:
ZAMESTNANCI
Počet zamestnancov:
Požiadavky na vzdelanie:
Podnety zamestnancov:
Vyjadrenie zamestnávateľa:

NIKRO s.r.o. - strojárenská výroba

Predmet podnikania:
Adresa:
IČO:
ZAMESTNANCI
Počet zamestnancov:
Požiadavky na vzdelanie:
Podnety zamestnancov:
Vyjadrenie zamestnávateľa:

NOBEL AUTOMOTIVE SLOVAKIA s.r.o. - predaj a výroba náhradných dielov a polyamidových častí pre automobilový priemysel

Predmet podnikania:
Adresa:
IČO:
ZAMESTNANCI
Počet zamestnancov:
Požiadavky na vzdelanie:
Podnety zamestnancov:
Vyjadrenie zamestnávateľa:

* údaje majú informatívny charakter, konkrétne informácie sú k dispozícii na vyžiadanie na adrese mhinvest2@mhinvest2.sk

Späť na mesto Dolný Kubín
Späť na okres
Tu môžete prejsť na grafické vyhľadávanie priemyselných parkov Slovenska. Zobraziť mapu regiónov