Okres Rimavská Sobota → Rimavská Sobota

Priemyselný park Rimavská Sobota - sever

Posledná aktualizácia: 15.06.2020

Celková rozloha:13,85 ha  zelený park,
Vlastník pozemkov:Mesto Rimavská Sobota

TECHNICKÝ STAV

Energetická kapacita: rozvod VVN 2x 110 kV - na hranici pozemku,
VodovodDN 300 na hranici pozemku,
PlynovodSTL na hranici pozemku,
Splašková kanalizácia: možnosť riešenia ako gravitačná s prečistením vo vlastnej ČOV s vyústením do recipientu,
Dažďová  kanalizácia: možnosť riešenia ako gravitačná s odvedením do recipientu,
Telekomunikácie: optická sieť vo vzdialenosti 700 m, 

Príjazdovú komunikáciu k PP - dohodnúť sa na používaní so súkromným vlastníkom, alebo vybudovať vlastnú v dl. 700 m.

INFRAŠTRUKTÚRA

Po vlastnej komunikácii v dl. 700 m na cestu I. triedy E 58 Košice - Zvolen.

Železnica - stanica Rimavská Sobota - 1,5 km. 

FOTOGALÉRIA

* údaje majú informatívny charakter, konkrétne informácie sú k dispozícii na vyžiadanie na adrese mhinvest2@mhinvest2.sk

Späť na mesto Rimavská Sobota
Späť na okres
Tu môžete prejsť na grafické vyhľadávanie priemyselných parkov Slovenska. Zobraziť mapu regiónov