Okres Košice - okolie → Kechnec

Priemyselný park Kechnec

Posledná aktualizácia: 15.06.2020

Celková rozloha:332,00 ha
Vlastník pozemkov:Obec Kechnec

TECHNICKÝ STAV

Energetická kapacitaVN 110/22 kV,  80 MW s možnosťou posilnenia,
Plynovod: RS VTL/STL - 5000 m3/hod.,  DN 300,
Voda: DN 200, 380 kPa, s vlastným rozvodom priemyselnej a požiarnej vody,
Splašková kanalizácia: vlastná obecná ČOV s kapacitou 12 000 EO, DN 300, v PP je sieť prečerpávacích staníc,
Dažďová kanalizácia: cez zberné rigoly do retenčných nádrží,
Telekomunikácie: optická sieť,

INFRAŠTRUKTÚRA

PP je priamo napojený na R4,   D1 - 29 km, možnosť napojenia na maďarskú diaľničnú sieť (2 km).

Železnica - osobná 2 km, nákladná  a širokorozchodná -10 km.

FOTOGALÉRIA

ETABLOVANÉ SPOLOČNOSTI

AVE Sk Odpadové hospodárstvo s.r.o.

Predmet podnikania:recyklácia pneumatík
Adresa:
IČO:
ZAMESTNANCI
Počet zamestnancov:
Požiadavky na vzdelanie:
Podnety zamestnancov:
Vyjadrenie zamestnávateľa:

CROWN Bevcan Slovakia s.r.o.

Predmet podnikania:výroba obalových materiálov
Adresa:
IČO:
ZAMESTNANCI
Počet zamestnancov:
Požiadavky na vzdelanie:
Podnety zamestnancov:
Vyjadrenie zamestnávateľa:

EVANS spol s r.o.

Predmet podnikania:výroba plastových obalov
Adresa:
IČO:
ZAMESTNANCI
Počet zamestnancov:
Požiadavky na vzdelanie:
Podnety zamestnancov:
Vyjadrenie zamestnávateľa:

GEFCO Slovakia s.r.o.

Predmet podnikania:logistické a prepravné služby
Adresa:
IČO:
ZAMESTNANCI
Počet zamestnancov:
Požiadavky na vzdelanie:
Podnety zamestnancov:
Vyjadrenie zamestnávateľa:

GETRAG Ford s.r.o.

Predmet podnikania:výroba prevodoviek pre motorové vozidlá
Adresa:
IČO:
ZAMESTNANCI
Počet zamestnancov:
Požiadavky na vzdelanie:
Podnety zamestnancov:
Vyjadrenie zamestnávateľa:

GILBOS Slovensko s.r.o.

Predmet podnikania:výroba prísrojov pre tlačiarenský priemysel
Adresa:
IČO:
ZAMESTNANCI
Počet zamestnancov:
Požiadavky na vzdelanie:
Podnety zamestnancov:
Vyjadrenie zamestnávateľa:

JISIMEX s.r.o.

Predmet podnikania:výroba priemyselného alkoholu
Adresa:
IČO:
ZAMESTNANCI
Počet zamestnancov:
Požiadavky na vzdelanie:
Podnety zamestnancov:
Vyjadrenie zamestnávateľa:

KUENZ s.r.o.

Predmet podnikania:výroba oceľových konštrukcií
Adresa:
IČO:
ZAMESTNANCI
Počet zamestnancov:
Požiadavky na vzdelanie:
Podnety zamestnancov:
Vyjadrenie zamestnávateľa:

Magneti Mirelli Powertrain Slovakia s.r.o.

Predmet podnikania:výroba komponentov pre automobilový priemysel
Adresa:
IČO:
ZAMESTNANCI
Počet zamestnancov:
Požiadavky na vzdelanie:
Podnety zamestnancov:
Vyjadrenie zamestnávateľa:

Magneti Mirelli Slovakia s.r.o.

Predmet podnikania:výroba komponentov pre automobilový priemysel
Adresa:
IČO:
ZAMESTNANCI
Počet zamestnancov:
Požiadavky na vzdelanie:
Podnety zamestnancov:
Vyjadrenie zamestnávateľa:

MOLEX Slovakia s.r.o.

Predmet podnikania:výroba elektro komponentov pre automobilový priemysel
Adresa:
IČO:
ZAMESTNANCI
Počet zamestnancov:
Požiadavky na vzdelanie:
Podnety zamestnancov:
Vyjadrenie zamestnávateľa:

Promt SR s.r.o.

Predmet podnikania:výroba kapusty
Adresa:
IČO:
ZAMESTNANCI
Počet zamestnancov:
Požiadavky na vzdelanie:
Podnety zamestnancov:
Vyjadrenie zamestnávateľa:

SCHELLING Slovakia s.r.o.

Predmet podnikania:výroba oceľových konštrukcií
Adresa:
IČO:
ZAMESTNANCI
Počet zamestnancov:
Požiadavky na vzdelanie:
Podnety zamestnancov:
Vyjadrenie zamestnávateľa:

SWEP Slovakia s.r.o.

Predmet podnikania:výroba výmenníkov tepla
Adresa:
IČO:
ZAMESTNANCI
Počet zamestnancov:
Požiadavky na vzdelanie:
Podnety zamestnancov:
Vyjadrenie zamestnávateľa:

* údaje majú informatívny charakter, konkrétne informácie sú k dispozícii na vyžiadanie na adrese mhinvest2@mhinvest2.sk

Späť na mesto Kechnec
Späť na okres
Tu môžete prejsť na grafické vyhľadávanie priemyselných parkov Slovenska. Zobraziť mapu regiónov