Okres Poprad → Poprad

Priemyselný park Poprad - Matejovce

Posledná aktualizácia: 15.06.2020

Celková rozloha:9,09 ha - zelený park,
Vlastník pozemkov:Mesto Poprad

TECHNICKÝ STAV

Komunikácie: účelová komunikácia v celkovej dĺžke 1,2 km,
Energetická kapacita: VN 22 kV, 2 MW, 2x transformátor,
Vodovod: DN 150,
Kanalizácia splašková: DN 300 (Q = 15 l/s), 
Kanalizácia dažďová:  DN 300, napojená cez ORL na vonkajšiu 2 vetvami DN 400 do recipientu,
Plynovod: VTL, RS 2000/1 440, výstupný pretlak z RS 300 kPa,
Telekomunikácie: optická sieť,

Celý areál PP je vybavený kamerovým systémom a verejným osvetlením.

INFRAŠTRUKTÚRA

K PP je vybudovaná vonkajšia prístupová komunikácia (obojsmerná s chodníkmi a parkoviskami). Napojenie na diaľnicu D1 do 1 km.

Železnica - stanica Matejovce 1,6 km,

V meste Poprad je letisko.


FOTOGALÉRIA

ETABLOVANÉ SPOLOČNOSTI

Podnikateľskú činnosť v PP vykonáva 8 subjektov, ktoré zamestnávajú v priemere 476 pracovníkov.

Predmet podnikania:
Adresa:TOL, spol.s r.o. (potravinársky priemysel, import a distribúcia cukroviniek a priemyselného tovaru), HO&PE FAMILY, s.r.o. (potravinársky priemysel, výroba mrazených potravinárskych výrobkov – polotovarov), GGP Slovakia, s.r.o. (výroba záhradnej techniky), CA.BI,s.r.o. (sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb), TRANSERVICE EUROPA SK,s.r.o. (logistické a skladovacie služby), Immergas Europe s.r.o. (výroba energetických zariadení – plynových kotlov), Ing.Dušan Popovič (výroba drobných klampiarskych výrobkov), LPH,s.r.o. (výroba výliskov z plastov, vrátane montáží väčších celkov)
IČO:
ZAMESTNANCI
Počet zamestnancov:
Požiadavky na vzdelanie:
Podnety zamestnancov:
Vyjadrenie zamestnávateľa:

* údaje majú informatívny charakter, konkrétne informácie sú k dispozícii na vyžiadanie na adrese mhinvest2@mhinvest2.sk

Späť na mesto Poprad
Späť na okres
Tu môžete prejsť na grafické vyhľadávanie priemyselných parkov Slovenska. Zobraziť mapu regiónov