Okres Šaľa → Diakovce

Priemyselná zóna Diakovce

Posledná aktualizácia: 01.06.2022

Celková rozloha:8,28 ha  - zelený park
Vlastník pozemkov:obec Diakovce

TECHNICKÝ STAV

Energetická kapacita: VN 22 kV, trafostanica 630 kVA (vo vlastníctve obce), NN rozvody s káblami          3x 240+120 s ukončením v skriniach RIS v počte 10 ks vedľa komunikácie,
Vodovod: PVC DN 100 s kapacitou 0,25 l/s,  7884 m3/rok,
Splašková kanalizácia: tlaková DN 80, s výtlakom do ČOV Šaľa,
Dažďová  kanalizácia: gravitačná DN 300 - 400 s odvedením dažďových vôd cez uličné vpusty a ORL      do vsakovacích jám cca 60 m3,
Plyn: STL rozvod DN 80, 0,3 MPa,
Telekomunikácie: metalický sieť

INFRAŠTRUKTÚRA

PZ je spojená s obcou Diakovce novovybudovanou komunikáciou v dl. 1 km  s následným pokračovaním po ceste I.triedy do Šale v dl. 2,5 km a s pokračovaním k diaľničnému privádzaču na R1 pri Šoporni -     18 km.

Železničné spojenie - nákladná a osobná stanica - je možné zo Šale (2,5 km) na trať: Bratislava - Galanta - Šaľa - N.Zámky.

FOTOGALÉRIA

ETABLOVANÉ SPOLOČNOSTI

G&G Trans s.r.o.

Predmet podnikania:doprava
Adresa:
IČO:
ZAMESTNANCI
Počet zamestnancov:
Požiadavky na vzdelanie:
Podnety zamestnancov:
Vyjadrenie zamestnávateľa:

JOLI s.r.o.

Predmet podnikania:potravinársky priemysel
Adresa:
IČO:
ZAMESTNANCI
Počet zamestnancov:
Požiadavky na vzdelanie:
Podnety zamestnancov:
Vyjadrenie zamestnávateľa:

KOMI s.r.o.

Predmet podnikania:stolárska výroba
Adresa:
IČO:
ZAMESTNANCI
Počet zamestnancov:
Požiadavky na vzdelanie:
Podnety zamestnancov:
Vyjadrenie zamestnávateľa:

MM Work s.r.o.

Predmet podnikania:doprava
Adresa:
IČO:
ZAMESTNANCI
Počet zamestnancov:
Požiadavky na vzdelanie:
Podnety zamestnancov:
Vyjadrenie zamestnávateľa:

Proimpex group s.r.o.

Predmet podnikania:oceľové konštrukcie
Adresa:
IČO:
ZAMESTNANCI
Počet zamestnancov:
Požiadavky na vzdelanie:
Podnety zamestnancov:
Vyjadrenie zamestnávateľa:

VPK International trans

Predmet podnikania:doprava
Adresa:
IČO:
ZAMESTNANCI
Počet zamestnancov:
Požiadavky na vzdelanie:
Podnety zamestnancov:
Vyjadrenie zamestnávateľa:

* údaje majú informatívny charakter, konkrétne informácie sú k dispozícii na vyžiadanie na adrese mhinvest2@mhinvest2.sk

Späť na mesto Diakovce
Späť na okres
Tu môžete prejsť na grafické vyhľadávanie priemyselných parkov Slovenska. Zobraziť mapu regiónov